Byggnadsplåtslageri

 

 Vi Bandtäcker tak samt balkonger, vi lägger takpanneplåt, tp tak och tillverkar huvar samt beslag, vi monterar hängrännor samt tillverkar lister bleck mm